Välkommen

Ingmarsö Fiskhamnsförening är en ek.förening med syfte att erbjuda båt- och bodplatser till boende på Ingmarsö, samt att vårda och förvalta Norra hamnen. 

Vår historia

Norra hamnen på Ingmarsö har sedan lång tid tillbaka varit en nothamn med enskilda bryggor. Ingmarsö Fiskhamnsförening bildades 1947 för att förvalta hamnområdet för användarnas räkning. Idag har föreningen ca 100 medlemmar. 

Hamnen var länge en mycket grund, vassbevuxen vik med ett fåtal bryggor på den östra sidan. 1961 muddrades den ut till segelbart djup. Under början av 1990-talet muddrades det en andra omgång för att bygga den inre hamnen mot väster. Syftet var att bereda plats för fler mindre båtar. Nu blev det också möjligt att gå över hamnen på bryggorna istället för att behöva ta landsvägen runt.

Nytt och kommande

Båtplatsfördelningen för 2021 är utskickad och anslagen på bod 4.

I enlighet med FHMs rekommendationer har styrelsen beslutat att skjuta på årsstämman till den 3 juli då ett fysiskt möte förväntas kunna hållas.

Arbetsdagen genomförs som insatser på egen tid. Att göra-listan hittar du här.

Under rubriken "Dokument- Miljöval" finner du vår miljöpolicy som har arbetats fram under 2020-2021.

Länkar

Ingmarsö hemsida hittar du här