Årlig båtplatsansökan

För att styrelsen ska kunna planera och fördela båtplatserna på ett effektivt sätt behöver varje medlem förnya sin båtplatsansökan varje år. En uppmaning skickas ut under februari-mars. Platsfördelning tillkännages via epost och anslås även på anslagstavlan i hamnen. Fakturor för platsavgiften skickas vanligen ut under maj.

Om du byter båt under säsongen och behöver en annan plats, kontakta styrelsen.

Plats för gäst

Vi har en plats avsedd för medlemmarnas gäster. Detta räcker oftast inte för att täcka behovet. Eftersom vi vill att hamnen ska användas bör du meddela hamnvärden om du inte kommer att använda din plats under en längre tid, så att den kan användas för tillfälliga gäster, eller medlemmar som behöver tilfällig extra plats. 

Om du som är medlem väntar besökare med egen båt, kontakta hamnvärden, 0703-18 03 66, för förfrågan om tillfällig plats.

En tillfällig plats kan nyttjas i två dygn. Om du skulle behöva den extra platsen under en veckas tid utgår en avgift på 500 kr, för två veckor 750 kr, därefter rekommenderar vi gästhamnen.

Avgifter

Årets båtplatsavgifter hittar du här

Angöring till boj

Använd alltid två tampar vid angöring till boj, så att du ligger rakt och inte blockerar din granne.

Angöring till y-bom

De röda y-bommarna ska tas upp under vintern för att förhindra skador på bryggorna då isen rör sig. Information om när och hur upptagning skall ske hittar du på Vinter-sidan.

Försäkringar

Titta gärna över dina försäkringar så att de täcker eventuella skador på din båt.

Brygg- och bodkarta

Bryggkarta