Årlig båtplatsansökan

För att styrelsen ska kunna planera och fördela båtplatserna på ett effektivt sätt behöver varje medlem förnya sin båtplatsansökan varje år. En uppmaning skickas ut under februari-mars. Platsfördelning tillkännages via epost och anslås även på anslagstavlan i hamnen. Fakturor för platsavgiften skickas vanligen ut under maj.

Om du byter båt under säsongen och behöver en annan plats, kontakta styrelsen.

I de fall båt- eller bodplatser inte räcker till för att möta behovet ställs medlemmar som anmält intresse i kö och platser tilldelas då de blir lediga.

Överlåtelse av båtplats

Du kan inte överlåta din tilldelade plats till någon annan, medlem eller icke-medlem. Meddela styrelsen om du inte behöver din plats längre.

Däremot behåller en båt sin tilldelade plats även om ansvaret för båten övergår från den medlem som tilldelats platsen till annan familjemedlem (make/maka/partner/sambo, förälder, eller barn). Den nya ansvariga familjemedlemmen ska vara medlem i föreningen för att kunna ansöka om plats för båten nästa säsong.

Upplåtelse av båtplats

Du kan inte själv upplåta din tilldelade plats åt någon annan båt, medlem eller icke-medlem. Du kan inte heller anvisa en plats åt en gäst (se nedan)

Kontakta hamnvärden om du inte kommer att använda din tilldelade plats under en längre tid (t.ex. en vecka eller en helg under högsäsong).

En båtplats kan användas tillfälligt inom familjen av annan båt än den som tilldelats plats. Hamnvärden ska dock informeras även i sådana fall.

Plats för gäst

Vi har en plats avsedd för medlemmarnas gäster. Detta räcker oftast inte för att täcka behovet. Eftersom vi vill att hamnen ska användas bör du meddela hamnvärden om du inte kommer att använda din plats under en längre tid, så att den kan användas för tillfälliga gäster, eller medlemmar som behöver tilfällig extra plats. 

Om du som är medlem väntar besökare med egen båt, kontakta hamnvärden, 0703-18 03 66, för förfrågan om tillfällig plats. Du kan inte själv tilldela en plats.

En tillfällig plats kan nyttjas i två dygn. Om du skulle behöva den extra platsen under en veckas tid utgår en avgift på 500 kr, för två veckor 750 kr, därefter rekommenderar vi gästhamnen.

Angöring till boj

Använd alltid två tampar vid angöring till boj, så att du ligger rakt och inte blockerar din granne.

Angöring till y-bom

De röda y-bommarna ska tas upp under vintern för att förhindra skador på bryggorna då isen rör sig. Information om när och hur upptagning skall ske hittar du på Vinter-sidan.

Försäkringar

Titta gärna över dina försäkringar så att de täcker eventuella skador på din båt.

Brygg- och bodkarta

Notera att ingeting får förvaras ens tillfälligt inom det rödmarkerade säkerhetsområdet kring helikopterplattan (eller i området runt det).

Bryggkarta