Y-bommarna

Iläggning och upptagning av de röda Y-bommarna sköts av respektive medlem enligt schema nedan. Bommarna ska vara uppe senast i mitten av november (exakt datum anges på startsidan), i annat fall utgår en avgift på 500 kr för arbetsinsatsen. Kom överens med din båtgranne om när upptagningen skall göras.

Plats 13-21 samt 59-90 tar upp styrbords bom.
Plats 46-55 tar upp babords bom.
Plats 36-44 (svarta bommar) ligger kvar.

Vinterförvaring av småbåtar

Småbåtar som vinterförvaras upp och ner kan förvaras på grässlänten mot Byvägen från 1:a oktober till 1:a maj.

Lägg båtarna tätt så att alla får plats. Märk båten med namn och telefonnummer och glöm inte att städa bort bockar och pallvirke när den är sjösatt igen.