Hamnföreningen är till för att förvalta och fördela brygg- och bodplater till föreningens medlemmar och vårda hamnområdet i stort. Arbetet sköts ideellt och bygger på medlemmarnas bidrag och engagemang.

Som medlem har du en röst vid föreningsstämman och kan på så sätt påverka hur hamnen ska skötas. Dessutom får du förutom möjlighet att hyra brygg- och bodplats, bl.a. tillgång till rampen för sjösättning och upptag, tillgång till dricksvatten och el till båten, och rabatt på miljövänlig bottentvätt.

På de här sidorna finns information om hur du ansöker om medlemskap, vad som förväntas av dig som medlem, samt årets avgifter.