För vem?

Föreningen är öppen för alla som önskar en båtplats i Norra hamnen, i första hand fast- och fritidsboende på Ingmarsö. 

Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemsskap skickas till styrelsen, ingmarsofiskhamnsförening@gmail.com

En medlemsinsats om 2 500 kr betalas i samband med inträdet. Insatsen återbetalas på begäran vid utträde. Utöver medlemsinsatsen betalar du en årlig medlemsavgift som fastställs av föreningens årsstämma. Om du hyr en båtplats tillkommer platshyra. Årets avgifter kan du se här.

Föreningsstämma och arbetsdagar

Föreningens årsstämma hålls i april. Som medlem har du rösträtt vid stämman och kan vara med och påverka föreningens arbete.

Du förväntas också att bidra till hamnens skötsel, t.ex. genom att delta vid någon av de gemensamma arbetsdagarna den 3:e helgen i april och 1:a helgen i oktober. Vi städar, röjer sly och gör enklare underhåll på anläggningen tillsammans. Det brukar vara uppskattade sammankomster.