För vem?

Föreningen är öppen för alla som önskar en båtplats i Norra hamnen eller vill stödja föreningen, i första hand fast- och fritidsboende på Ingmarsö. 

Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemsskap skickas till styrelsen, ingmarsofiskhamnsförening@gmail.com

En medlemsinsats om 2 500 kr betalas i samband med inträdet. Insatsen återbetalas på begäran vid utträde. Utöver medlemsinsatsen betalar du en årlig medlemsavgift som fastställs av föreningens årsstämma. Om du hyr en båtplats tillkommer platshyra. Årets avgifter kan du se här.

Medlemskapet är personlig och kan inte överlåtas.

Vad får jag som medlem?

Som medlem får du ansöka om båt- och bodplats i hamnen. Tilldelning sker efter behov och plats. Du kan också fritt utnyttja hamnens övriga funktioner och möjligheter, läs mer här

Genom din rösträtt vid föreningsstämman kan du vara med och påverka föreningens arbete.

Du förväntas också att bidra till föreningens verksamhet och hamnens skötsel. Det är vårt gemensamma ansvar att hållla området snyggt och säkert.
Kring den 3:e lördagen i april och den 1:a i oktober anordnas gemensamma arbetsdagar då vi städar, röjer sly och gör enklare underhåll på anläggningen tillsammans. Det brukar vara uppskattade sammankomster. 

Företag som medlem

Även ett företag som bedriver sin huvudsakliga verksamhet på Ingmarsö i form av t.ex. bolag eller ekonomisk förening, och som innehas av en fritids- eller permanentboende, kan söka och bli medlem i föreningen. Ett företagsmedlemskap ska ha en namngiven kontaktperson som representerar medlemmen i föreningen.

Företaget (dess representant) får liksom andra medlemmar rösta vid föreningsstämman, ansöka om båtplats och nyttja övriga funktioner in hamnen, och förväntas på samma sätt uppfylla de åtaganden som föreskrivs för att bidra till föreningens verksamhet.

Överlåtelse av medlemskap

Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas.