Välkommen

Ingmarsö Fiskhamnsförening är en andelsförening med syfte att erbjuda båt- och bodplatser till boende på Ingmarsö, samt att vårda och förvalta Norra hamnen. 

Vår historia

Norra hamnen på Ingmarsö har sedan lång tid tillbaka varit en nothamn med enskilda bryggor. Ingmarsö Fiskhamnsförening bildades 1947 för att förvalta hamnområdet för användarnas räkning. Idag har föreningen ca 100 medlemmar. 

Hamnen var länge en mycket grund, vassbevuxen vik med ett fåtal bryggor på den östra sidan. 1961 muddrades den ut till segelbart djup. Under början av 1990-talet muddrades det en andra omgång för att bygga den inre hamnen mot väster. Syftet var att bereda plats för fler mindre båtar. Nu blev det också möjligt att gå över hamnen på bryggorna istället för att behöva ta landsvägen runt.

Nytt och kommande

Tack alla för en trevlig och effektiv arbetsdag

Kom i håg att ta upp din bom senast 15 november. 

Länkar

Ingmarsö hemsida hittar du här