Välkommen

Ingmarsö Fiskhamnsförening är en ekonomisk förening med syfte att erbjuda båt- och bodplatser i Norra hamnen till medlemmarna, i första hand fast- eller fritidsboende på Ingmarsö, samt att vårda och förvalta hamnområdet. Föreningen bildades 1947 och har idag ca 100 medlemmar.

Hamnens historia

Hamnen var länge en mycket grund, vassbevuxen vik som användes som nothamn med ett fåtal bryggor på den östra sidan. 1961 muddrades den ut till segelbart djup. Under början av 1990-talet muddrades det en andra omgång för att bygga den inre hamnen mot väster för att få plats för fler båtar. Nu blev det också möjligt att gå över hamnen på bryggorna istället för att behöva ta landsvägen runt.

Läs mer om hamnens historia här.

Användning av rampen

Rampen är till för Hamnföreningens medlemmar och för de båtar som har plats i hamnen.

Om du inte är medlem kan du nyttja rampen för isättning och upptagning mot en avgift enligt nedan. Avgiften är en engångssumma per farkost, oberoende av hur många gånger den sätts i eller tas upp. 

Meddela styrelsen när du använder rampen så att vi har koll på användningen. Betala gärna med Swish, 123 30 729 64.

   Jolle, roddbåt             250 kr/säsong
   Vattenskoter               500 kr/säsong
   Båt                             300 kr/säsong

Nytt och kommande

Stort tack till alla medlemmar som deltog i årsstämman och arbetsdagen!

Y-bommarna ska läggas i senast den 18 maj. Hör av dig senast 15 maj om du behöver hjälp med iläggningen.

Småbåtar på slänten mot vägen ska också vara isatta senast den 18 maj

Telefonnummer till föreningen: 0760-24 21 19.

Länkar

Ingmarsö hemsida hittar du här