Lastning och lossning

Föreningens gemensamma brygga intill rampen är till för lastning och lossning enbart. Om du behöver en tillfällig plats, kontakta styrelsen via epost eller telefon 0760-24 21 19..

För allmän tillfällig angöring, lastning eller lossning hänvisar vi till vägföreningens brygga invid ångbåtsbryggan.

Ramp för sjösättning och upptagning

Rampen är till för föreningens medlemmar att nyttja utan extra kostnad. Båten får väga max 2 ton.

Icke-medlemmar får använda rampen mot avgift. Kontakta styrelsen för anmälan.

Jollar, kajaker och liknande

Små, lätta farkoster, som jollar, kajaker, surfbrädor och liknande, kan dras upp och förvaras tillfälligt antingen i vasskanten bakom anslagstavlan, eller i vasskanten invid den stora boden (bod nr 6) i lilla hamnen.

Parkering

Parkering finns på hamnens östra sida, precis intill Byvägen, samt på norra delen av gräsplanen på hamnens västra sida. Parkeringarna är avsedda för tillfälligt bruk, max ett dygn. För längre tids parkering hänvisas till Vägföreningens parkering längs med Byvägen ut mot trafikbryggan.

Parkering på helikopterplattan eller inom säkerhetsområdet runt den (se bryggkartan) är inte tillåten ens tillfälligt. 

Mera...

Föreningens medlemmar kan ta el och färskvatten för båtens behov ur hamnens anläggning. Timer till pumpen sitter på långväggen av bod 4.

Hamnföreningens medlemmar får också 20% rabatt på en av skärgårdens modernaste båtbottentvättar. Kontakta Erikssons Båtbyggeri på telefon 0733-52 20 04 eller epost info@trabatar.net.