Lastning och lossning

Bryggan bredvid rampen är till för lastning och lossing. För tillfällig angöring hänsvisar vi till vägföreningens brygga invid ångbåtsbryggan.

Ramp för sjösättning och upptagning

Rampen är till för föreningens medlemmar att nyttja utan extra kostnad. Båten får väga max 2 ton. Icke-medlemmar får använda rampen mot avgift. Kontakta hamnvärden för anmälan, 070-318 03 66.

Jollar, kajaker och liknande

Små, lätta farkoster, som jollar, kajaker, surfbrädor och liknande, kan dras upp och förvaras tillfälligt antingen i vasskanten bakom anslagstavlan, eller i vasskanten invid den stora boden (bod nr 6) i lilla hamnen.

Parkering

Parkering finns på hamnens östra sida, precis intill Byvägen, samt på norra delen av gräsplanen på hamnens västra sida. Parkering på helikopterplattan eller området runt den är inte tillåten.