Att göra hösten 2022

Lördagen den 24 september samlas vi i hamnen kl 13:00 för höststädning. Efteråt grillar vi korv.

Att göra:

- Röja smått alsly och buskar mot badkobben - ta med röjsåg, grensax, sekatör och räfsa

- Röja stort alsly mot Norruddsvägen - ta med motorsåg

- Hugga vass - ta med vasslie och räfsa

- Laga bryggan vid bod 6 - ta med såg, hammare och mätdon