Årsstämma 2023

Tack alla ni som deltog i föreningens årsstämma! Protokollet kommer att publiceras efter den 20 maj.

Lite information för er som inte kunde vara med:

  • Vi söker en eller flera som vill ta hand om Hamnvärdskapet - hålla koll på området samt ansvara för fördelning av tillfälliga platser. Kontakta styrelsen om du är intresserad.
  • Renoveringsprojektet fortlöper enligt plan. Förhoppningen är att kunna göra etapp nr 4, platserna 13-23, under vintern 2023-24.
  • Kajakgruppen fortsätter arbetet med att bereda området bakom bod 6 så att den kan användas för förvaring och isättning av kajaker och liknande. Kontakta styrelsen om du är intresserad av att hjälpa till. 
  • Styrelsen har tittat på olika förslag till reducerad kostnad för begränsat utnyttjande av plats. För tillfället ligger beslutet att hantera årsavgifterna på just årsbasis fast, men frågan kommer att diskuteras vidare under den kommande säsongen.
  • Påminnelse: vinterförvaring av småbåtar i vägslänten ska anmälas till styrelsen, läs med på Vintersidan.
  • Påminnelse: låt Hamnvärden/styrelsen veta om du kommer att vara borta från hamnen under en längre tid, så att vi kan utnyttja hamnen på bästa sätt. 

Vårens arbetsdag 2023

Efter årsmötet vidtog vårens gemensamma arbetsdag. Alla punkterna på listan klarades av - stort tack till alla som bidrog före och under dagen!

Vassröjning är bokad till i juni, men det är bra om ni tar ett tag mot vassen och även slyet lite då och då, så att vi kan hålla hamnen fin under hela säsongen.