Att göra våren 2022

Stort tack till alla er som deltog i årets stämma och efterföjande arbetsdag! 

Årsstämma och arbetsdag 2022

Även om vi fick mycket gjort tack vare alla insatser före och under den gemensamma arbetsdagen så kvarstår en del punkter. Listan sitter också på anskagstavlan på bod 4. Stryk uppgiften när den är klar. 

Det är också bra om du tar ett tag mot växtligheten då och då även senare, så att vi håller området fint hela säsongen.

Återställ ny brygga

 • Såga av gamla stolpar och demontera tvärslåar (kräver motorsåg) - hör av dig för detaljer

Snickeri mm

Använd virke från bryggrenoveringen

 • Laga brygga vid bod 6
 • Stabilisera brygga plats 5 och 6
 • Lappa en påle vid plats 56
 • Såga av armeringsjärnvid plats ca 87

Allmän städning

 • Ta hand om bryggrest vid bod 6 (behöver tas itu för att få bort, resterna läggs i hög på gräsplanen för kontrollerad bränning)
 • Städa rampen
 • Allmän röjning och putsning kring bryggorna och på badkobben
 • Räfsa ihop vass bortom bod 6 och längs södra bryggan, lägg på brännhögen

Senare under säsongen - kontinuerligt arbete

 • Hugg vass runt din båtplats – kontakta Hamnvärden om du behöver låna vasslie
 • Röj alsly överallt – lägg på eldplatsen
 • Håll öppet runt bod 6