Diverse inför hösten

Tack till alla som deltog i höstens städdag i hamnen - bra insats och trevlig samvaro!

Bommarna ska vara uppe senast den 15 november. Prata med din granne för samordning. Se till att flytkropparna ligger upp och ner så att vattnet rinner ut. Kontrollera gärna också tenen och rapportera om den ser dålig ut.

Förvaring av småbåtar i slänten mot vägen liksom vinterplats i hamnen ska anmälas till styrelsen.

Helikopterplattan kommer att asfalteras den 10-11 oktober. Famkomligheten kan vara begränsad under arbetet.

Etapp 4 av bryggrenoveringen, västra bryggan med platserna 56-57, kommer att ske under vintern.