Att göra i höst

 • Fylla igen gropar i gräsmatta vid inre hamnen (skottkärra behövs)
 • Röja vass plats 5-11 och under stora bryggorna
 • Ta bort träd vid bod 3 
 • Flytta bockar vid bod 3 för gräsklippning
 • Ta bort tång och annat på rampen och på bryggan vid bod 6
 • Röja sly mot badkobben
 • Röja sly och annat runt bod 6

Höstarbete 2021

Lördagen den 25 september samlas vi kl 13:00 i hamnen för en gemensam arbetsdag, den första på rätt länge! 

Ta med egna verktyg, att-göra-listan kommer upp här och på anslagstavlan senast veckan innan. När vi är färdiga grillar vi korv som vanligt.

Skulle det vara så att du inte kan vara med just då, kan du ta tag i en av uppgifterna vid ett annat tillfälle när det passar dig bättre.

Varmt välkomna!

Gemensam arbetsdag våren 2021

Med anledning av den fortfarande rådande pandemin genomförs den gemensamma arbetsdagen även i vår som insatser på valfri tid. Var och en väljer när man vill ta ett tag mot slyet eller vassen eller någon av de andra uppgifterna. Det är som vanligt allas vårt ansvar att hjälpa till att hålla hamnområdet snyggt och säkert under hela säsongen.

Det här är en lista med aktuella uppgifter.En motsvarande lista sitter på anslagstavlan på gaveln till bod 4. 

 • Röja al i västra delen av vassområdet söder om hamnen, mot berget
 • Röja alsly väster om helikopterplattan 
 • Röja sly mellan bryggor och badholmen, samt på badholmen Gjort
 • Röja sly och vass runt bod nr 6, samla ihop drivved och stockar (lägg i prydlig hög på gräsplanen väster om hamnen, inte på eldningsplatsen) – målet är en fri yta ända fram till vattnet Stor insats gjord 16/5 
 • Röja vass vid plats 95 (lilla hamnen) för att öppna upp
 • Laga trappa till bod 4 Bokat
 • Laga trasigt nät inne i bod 6 
 • Flytta de upptagna bojarna till under stora alen vid bod 4 Klart
 • Flytta soffor från utanför bod 2 samt från bryggan vid platserna 45-46 till badkobben. Soffan på brygan är fastskruvad. Klart
 • Tillverka en laminerad lapp/skylt som säger "Ingmarsö Fiskhamnsförening" till anslagstavlan på bod 4, samt kanske ett enkelt regnskydd. 

Grönavfall lägges på eldningsplatsen för bränning. 

Hör gärna av dig om något är oklart och när någon punkt kan strykas eller behöver läggas till så att vi kan hålla listorna så uppdaterade som möjligt.

Föreningsstämma 2021

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har styrelsen beslutat att skjuta på årets föreningsstämma till lördagen den 3 juli då ett fysiskt möte förväntas kunna hållas. 

Båtplatsfördelning 2021

Båtplatsfördelningen för 2021 är utskickad och anslagen på bod 4.

Kajakbrygga?

(2020) Under sommaren har det kommit önskemål från några medlemmar om bättre möjligheter att lägga i, ta upp, och förvara kajaker. Om intresset är tillräckligt stort kommer styrelsen att börja bereda ett underlag som årsstämman i vår får ta ställning till och prioritera. 

Skicka ett mail och berätta vad du tycker.

Höstens arbetsdag

(2020) Tack alla för en trevlig och effektiv arbetsdag!

Om du inte kunde vara med, så sitter att-göra-listan på anslagstavlan i hamnen. Det mesta blev gjort, men att se till att hålla vassen i schack intill och under bryggorna, klippa gräset precis intill bryggor och gångar där stora gräsklipparen inte kommer åt, eller röja alsly behövs ständigt.