Avgifter för båt- och bodplatser för säsongen 2021 fastställdes av årsstämman enligt nedan.

Avgifter 2021

Årlig medlemsavgift      100:-

Årliga platsavgifter

   Y-bom                      1800:-
   Stor Y-bom              2800:-
   Bryggsida                2650-
   Boj                           3100:-
   Lilla hamnen             650:-
   Bod                         1600:-
   Bod-fack                   750:-

Rampavgifter för icke-medlemmar

Icke-medlemmar kan nyttja föreningens ramp för isättning och upptagning av sina båtar mot en avgift enligt.  Meddela hamnvärden när du använder rampen, 0703-180366

   Jolle, roddbåt             250 kr/säsong
   Vattenskoter               500 kr/säsong
   Båt                             300 kr/säsong