Årsstämman 2020 beslutade om införande av en årlig medlemsavgift för samtliga medlemmar. Till denna kommer den årliga avgiften för båt- och bodplats enligt prislista nedan.

Rampavgiften gäller icke-medlemmar som vill nyttja föreningens ramp för isättning och upptagning av sina båtar. 

Avgifter 2020

Årlig medlemsavgift      100:-

Årliga platsavgifter

   Y-bom                      1625:-

   Stor Y-bom              2550:-

   Bryggsida                2150-

   Boj                           3100:-

   Lilla hamnen             650:-

   Bod                         1200:-

   Bod-fack                   650:-

Rampavgift                  200:- (för icke medl.)