Avgifter för båt- och bodplats samt rampavgift för icke-medlemmar fastställs av föreningens årsstämma.

Avgifter 2019

Y-bom               1500:-

Stor Y-bom        2300:-

Bryggsida          1800:-

Boj                     3000:-

Lilla hamnen      750:-

Bod                    800:-

Bod-fack             450 :-

Rampavgift         200:- (för icke medl.)